AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Statistics indicate that depressed patients are more likely to become ill than are _______ people.

  • A. normal
  • B. normally
  • C. normality
  • D. normalize

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cuâ này chúng ta cần 1 tính từ nên chọn normal

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>