AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is your major _______ at university? - I learn physics.

  • A. assessment
  • B. evaluation
  • C. subject
  • D. purpose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Subject: Môn học
  Assessment: Sự đánh giá
  Evaluation: Sự đánh giá cao
  Purpose: Mục đích

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>