AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What time would we get there _______ the subway?

  • A. we took
  • B. if we take
  • C. unless we take
  • D. provided that we took

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Provided/providing that = as long as: miễn là

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>