AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The position require a BA degree or something _______.

  • A. equivalent
  • B. equivalently
  • C. equivalence
  • D. equivalences

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong câu này cần 1 tính từ, equivalent: tương đương

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>