AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _______ school is very important for _______ country to develop.

  • A. The / a
  • B. The Ø
  • C. Ø / Ø 
  • D. Ø / a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  School, hospital không cần mạo từ. Country là danh từ đếm được, trong trường hợp này country nói chung nên dùng "a"

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>