AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They are university professors who ______ in the history of the Russian empire.

  • A. special
  • B. specially
  • C. specialize
  • D. specialization

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Who trong trường hợp này là chủ ngữ nên chúng ta cần 1 động từ phía sau. 
  Specialize in: chuyên ngành

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>