RANDOM
 • Câu hỏi:

  Secondary education in Hong Kong is largely based on the British education _______.

  • A. level
  • B. work
  • C. base
  • D. system

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Education system: Hệ thống giáo dục
  Level: Cấp bậc, trình độ
  Base: nền tảng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA