AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If I feel too excited to sleep, I _______ reading one of our reports.

  • A. will try
  • B. try
  • C. would try
  • D. would have tried

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhìn mệnh đề "if" thấy có hiện tại đơn nên đây là if 1. Chọn tương lai đơn cho mệnh đề chính

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>