AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He took me to the university _______.

  • A. he used to study
  • B. in that he used to study
  • C. where he used to study
  • D. which he used to study

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng mệnh đề quan hệ chỉ nôi chốn "where". Chọn which khi có in nên loại câu D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>