AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In New Zealand students _______ secondary school at the ages from about 13 to 18.

  • A. do
  • B. assess
  • C. take
  • D. attend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  attend: tham gia. Dịch: " Ở New Zealand học sinh tham gia trường cấp 2 trong độ tuổi từ 13 đến 18

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>