YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  _______ I had learned English when I was at high school.

  • A. If
  • B. Provided
  • C. Unless
  • D. If only

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  If only = I wish. Trong câu này chỉ có 1 mệnh đề nên loại 3 phương án trên

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>