AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He was the only American representative _______ at the conference.

  • A. when we meet
  • B. we meet
  • C. where we met
  • D. we met whom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong câu này là rút gọn mệnh đề quan hệ ở vị trí tân ngữ, nên chúng ta có thể bỏ "whom"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA