YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 74 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 74 sách GK Lý lớp 12

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: \(\small u = 100\sqrt{2}cos100 \pi t (V)\). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.

a) Xác định L.                      

b) Viết biều thức của i. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài xác định giá trị cuộn cảm L và viết biểu thức của i trong một mạch điện chỉ chứa một cuộn cảm thuần, dữ kiện đề bài cho ta là biểu thức điện áp giữa hai đầu của một tụ điện và giá trị cường độ hiệu dụng trong mạch.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính \(Z_L\) dựa trên công thức: \(\small Z_C=\frac{U}{I}\)

  • Bước 2: Từ \(Z_L\) suy ra \(L=\frac{Z_L}{\omega }\)

  • Bước 3:

   • Tính \(I_0=I\sqrt{2}\) 

   • Mặt khác \(Z_L\) có tác dụng làm cho i trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với u ⇒ viết biểu thức của i.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau: 

 • Ta có: 

a. \(\small Z_L=\frac{U}{I}=\frac{100}{5}=20\Omega\)

\(\Rightarrow L=\frac{Z_L}{\omega }=\frac{20}{100 \pi}=\frac{0,2}{\pi}H\)

b. \(i = 5 \sqrt{2}cos(100 \pi t - \frac{\pi}{2}) (A)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 74 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON