YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13.2 trang 35 SBT Vật lý 12

Giải bài 13.2 tr 35 sách BT Lý lớp 12

Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tư cảm \(\frac{1}{{2\pi }}\) (H) thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng

A. 25 Ω.        B. 75 Ω.        C. 50 Ω.        D. 100 Ω.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Cảm kháng của cuộn cảm bằng 50 Ω.     

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.2 trang 35 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON