YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13.9 trang 37 SBT Vật lý 12

Giải bài 13.9 tr 37 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\)(V) vào hai đầu một cuộn cảm có độ tự cảm \(L{\rm{ = }}\frac{1}{{2\pi }}\left( H \right)\). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100\(\sqrt 2 \)V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có :

\(\begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{l}} {u = {U_0}cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\\ {i = {I_0}cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3} - \frac{\pi }{2}} \right)}\\ { = {\rm{ }}{I_0}sin\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\\ {{Z_L} = \omega L = \frac{1}{{2\pi }}.100\pi = 50\Omega } \end{array}\\ {U_0}cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right) = 100\sqrt 2 \\ \Rightarrow cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right) = \frac{{100\sqrt 2 }}{{{U_0}}}\\ {I_0}sin\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right) = 2\\ \Rightarrow sin\left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = \frac{{100}}{{{U_0}}}\\ \circ \,\,co{s^2}\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right) + si{n^2}\left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right) = 1\\ \Rightarrow {2.10^4} + {10^4} = U_0^2\\ \Rightarrow {U_0} = 100\sqrt 3 \\ \Rightarrow i = 2\sqrt 3 cos(100\pi t - \frac{\pi }{6})\,\,A \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.9 trang 37 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON