YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao

Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L=0,2H\) vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V – 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Cuộn cảm thuần cảm \(L=0,2H\), 

\(U = 220\left( V \right),

f = 50\left( {Hz} \right)\)

 Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch có tụ điện. 

Cường độ hiệu dụng của của dòng điện qua cuộn cảm là: 

\(\begin{array}{l} I = \frac{U}{{{Z_L}}} = \frac{U}{{L\omega }} = \frac{U}{{L.2\pi f}}\\ = \frac{{220}}{{0.2.2\pi .50}} = 3,5(A) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Trong mạch dao động LC lí tưởng có một dao động điện từ tự do với tần số riêng f0 = 1 KHz. Năng lượng từ trường trong mạch có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó sau những khoảng thời gian là

  A.1 ms.

  B.0,5 ms. 

  C.0,25 ms. 

  D.2 ms.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Mạch dao động gồm cuộn dây có L=1,2.10-4 và một tụ điện có C = 3nF. Điện trở của mạch là R=0,2 ôm . Để duy trì dao động điện từ trong mạch vs hđt cực đại giữa hai bản tụ là Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng ( đáp án là 1,08pi.10-10J)

   

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Lê Vinh

  Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là: U= 50V, ở 2 đầu cuộn dây là UL=100V, ở 2 đầu tụ là Uc=60V. Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu R là: A.20V               B.30V             C.60V            D.80V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp u=U_{0}cos\omega t(V) . Ban đầu dung kháng Zvà tổng trở ZLr của cuộn dây và Z của toàn mạch đều bằng 100Ω. Tăng điện dung thêm một lượng \Delta C=0,125.10^{-3}/\pi (F) thì tần số dao động riêng của mạch này khi đó là 80\pi (rad/s). Tần số  ω của nguồn điện xoay chiều bằng

  A. 40π (rad/s)                B. 100 π (rad/s)              C. 80π (rad/s)                 D. 50π (rad/s)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Mắc vào đoạn mạch RLC 1 nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi. Ở f1=60Hz, hệ số công suất cos\(\varphi\)1=1. Ở f2=120Hz,cos\(\varphi\)2=0,707. Ở f3=90Hz, hệ số công suất bằng?

  A.0,874      B.0,486       C.0,625        D=0,781

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Linh Chi

  đoạn mạch AB gồm điện trở R=50, cuộn dây có độ tự cảm L=0.4 / pi H và điện trở r=60, tụ điện có điện dung C thay đổi được và mắc theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng: u=220√2cos(100пt) (V) Người ta thấy rằng khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là

  A. \frac{10{-3}}{4\pi} F và 120V

  B. 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho em hỏi bài này làm sao đây ạ

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đỏi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C sao cho \(R = \frac{L}{C}\). Thay đổi tần số đến các giá trị f1 và f2 thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng cosφ. Thay đổi tần số đến f3 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, biết rằng \(f_1 = f_2 + \sqrt{2}f_3\). Giá trị của cosφ gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • trang lan

  BT về nhà- Điện xoay chiều- mong mn giải đáp

  Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R=30Ω, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuẩn r=10Ω và cảm kháng ZL=30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều \(u_{AB} = 100 \sqrt{2}cos(100 \pi t)(V)\). Thay đổi C thì thấy khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCm và điện áp UMB khi đó bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Chọn giúp em 1 đáp án với cả nhà ơii

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t(V)\) với U và ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau? 

  A. 345Ω

  B. 484 Ω

  C. 475 Ω

  D. 274 Ω

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • het roi

  Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được, \(U_R = 60 V, U_L = 120 V, U_C = 60 V\)  Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dung hai đầu C là U’C = 40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài này giải sao đây ạ ??

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều \(u = 100 \sqrt{2}cos(100 \pi t)(V)\). Biết AB gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R= 50Ω nối tiếp với MB gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L và điện trở r = 40Ω. Giá trị của L để độ lệch pha giữa uMB và uAB cực đại:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Giúp mình với

  Mạch điện nối tiếp gồm cuộn thuần cảm, đoạn mạch X và tụ điện mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện uAB = U0cos(ωt + φ) (V). Với U0, ω , φ không đổi thì LCω2 = 1. ULX = 25\(\sqrt{2}\) (V) và UXC = 50\(\sqrt{2}\) (V), đồng thời uLX sớm pha hơn uXC là π/3. Giá trị U0 là: 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cứu nguy vs mọi người ơiiii

  Một mạch điện gồm R nối tiếp tụ điện C nối tiếp cuộn dây L có điện trở r. Duy trì hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều \(u = 180\sqrt{2} cos (100 \pi t)V\) điện trở có thể thay đổi được; Cho \(R = 40 \Omega , I = 1,5 \sqrt{3}A\), \(U_{CLr} = 60\sqrt{3}V\), điện áp uRC vuông pha với uCL r . L gần giá trị nào nhất?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bánh Mì

  Em nhờ mọi người hỗ trợ bài này ạ, em xin cảm ơn nhiều !

  Một cuộn cảm có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f . Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là U = 37,5 V ; giữa hai đầu cuộn cảm UL = 50 V ; giữa hai bản tụ điện U= 17,5 V. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy I = 0,1 A. Khi tần số f thay đổi đến giá trị fm = 175 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại. Tần số f lúc ban đầu có giá trị gần đúng là: 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Trang

  Help me!

  Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = 0,4/ \pi (H)\) .Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều có biểu thức \(u = U_0cos\omega t (V)\).Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện là: \(u_1 = 100 V; i_1 = -2,5 \sqrt{3}A.\) Ở thời điểm t2 tương ứng \(u_2 = 100\sqrt{3}V; i_2= - 2,25 A\) .Điện áp cực đại và tần số góc là  ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được, \(U_R = 60 V, U_L = 120 V, U_C = 60 V\)  Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dung hai đầu C là U’C = 40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho hỏi bài này làm sao đây ạ, giúp em nhé

  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với L/C = R2, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt{2}cos(\omega t)\),(với U không đổi, ω  thay đổi được). Khi ω = ω1 và ω = ω2 = 9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  huhuhuhuhu, giúp em với, bài này phải làm sao đây ạ. đừng bơ em nhé. :((((((

  Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện trở thuần R không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp có biểu thức \(u = 100\sqrt{2}cos 100 \pi t )(V)\) thì: Khi \(C = C_1 = \frac{10^{-4}}{\pi}(F)\) hay \(C = C_2 = \frac{10^{-4}}{3\pi}(F)\)  mạch tiêu thụ cùng một công suất, nhưng cường độ dòng điện tức thời lệch pha nhau một góc \(\frac{2 \pi }{3}\). Điện trở thuần R bằng 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • minh vương

  Help me !!!!!!!!!!!!!!!!

  Cho mạch điện xoay chiều có \(R = 30 \Omega, L = 1/ \pi H, C = \frac{10^{-4}}{0,7 \pi}\) F; hiệu điện thế hai đầu mạch là \(u = 120 \sqrt{2} cos 100 \pi t (V)\),  thì phương trình cường độ dòng điện trong mạch là 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lưu Trúc Phương

  Thêm câu nữa ạ

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần \(40\(\Omega\)\), cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{0,4}{\pi}(H)\)  và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • kurumi tokisaki

  Một cuộn dây có độ tự cảm \(L=\frac{2}{15\pi}\) (H) và điện trở thuần \(R=12\Omega\) được dặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60 Hz.nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây trong thời gian 1 phút là:

  A. 15 kJ

  B. 18 kJ

  C.12 kJ

  D. 24 kJ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Em chào Ad và các anh/chị, các bạn.

  Em có 1 bài tập mong mọi người hỗ trợ giúp em ạ

  Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10\(\Omega\), nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

  A. I0 = 3,2A   

  B. I0= 0,32A 

  C. I0 ≈ 7,07A

  D. I0=10,0A

  Em cảm ơn mọi người nhiều

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Hoa Lan

  Mọi người tính giúp em bài toán này với ạ

  Mắc ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp với điện trở 80\(\Omega\) . Đặt điện áp \(u =200cos(100 \pi t- \frac{\pi }{2})V\) vào hai đầu mạch . Số chỉ của ampe kế là 

  A. \(1,25\sqrt{2}A\)

  B. \(5\sqrt{2}A\)

  C. 2,5A

  D. \(2,5\sqrt{2}A\)

  Tks mọi người nhiều

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF