YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.4 trang 36 SBT Vật lý 12

Giải bài 13.4 tr 36 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp \(u = 100cos100\pi t\left( V \right)\) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{{2\pi }}\) (H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\) (A)

B. \(i = 2\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\) (A)

C. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\) (A)

D. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\) (A)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là \(i = 2\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\)  (A)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.4 trang 36 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala

  Mach không phân nhánh một điện trở thuần R, một cuộn cảm L , Biến đôi C đặt dưới điện áp xoay chiều ôn định. CẢm kháng Zl =2R. C=C1 mạch cộng hưởng điện và công suất =60W khi C= C2=2C1 thì công suất là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Ai biết giải giúp mình mấy câu này với

  1.Cho mạch điện AB gồm một tụ điện C và một điện trở thuần R mắc nối tiếp và một cuộn dây thuần cảm theo đúng thứ tự.Biết R=100căn3, cuộn cảm thuần có L=1/pi, tụ điện có điện dung C=10^-4/pi.Gọi M là điển nối giữa điện trở thuần và tụ điện,N là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f=50hHz và U=100căn7 (v).Vào thời điểm điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN bằng 100căn3 và đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu mạch MB có giá trị là ?.

  2.Cho mạch AB gồm một điện trở thuần nối tiếp với một tụ điện C và cuộn dây.M là điểm nối điện trở thuần và tụ,N là điểm nối giữa tụ và cuộn dây.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số không thay đổi U=100căn3 V thì lúc đó UMB=100V, UAN lệch pha pi/2 so với UMB, đồng thời UAB lệch pha pi/3 với UAN.Công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi đó là 360W.Nếu nối tắt hai đầu điện trở thì công suất tiêu thụ của mạch là ?.

  Bạn nào biết giải hai câu này giải chi tiết ra giúp mình với.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  mạch điện xoay chiều gồm điện trở r=40 ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần L.điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 100v,giữa 2 đầu cuộn cảm thuần là 60v.cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Roto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu ?

  A. 40 Hz
  B. 50 Hz
  C. 60 Hz
  D. 70 Hz
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài 1: Mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm r=10Ω và tụ điện C. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1=15Ω và R2=39Ω thì mạch tiêu thụ công suất như nhau. Để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại thì R bằng bao nhiêu?

  Bài 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là u=100\(\sqrt{2}\) cos(100πt + π/6) (V), R=100Ω, C=(10-4)/(2π), vôn kế lí tưởng. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho vôn kế chỉ cực đại, giá trị đó của L là bao nhiêu?

  Bài 3: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100\(\sqrt{3}\) V vào hai đầu đoạn mạch. Khi I biến thiên, có một giá trị của L làm UmaxL, lúc đó thấy UC = 200V. Hiệu điện thế trên cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu?

  Bài 4: Đặt điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là: u=120\(\sqrt{2}\) cosωt (V). Khi G là ampe kế lí tưởng thì nó chỉ \(\sqrt{3}\) A. Khi thay G bằng vôn kế lí tưởng thì nó chỉ 60V, lúc đó điện áp giữa hai đầu MB lệch pha 600 so với điện áp giữa hai đầu AB. Tìm tổng trở của cuộn dây.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Điện áp đoạn mạch xoay chiều u=120\(\sqrt{2}\) cos100πt(V). Mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp tụ điện. Biết độ tự cảm cuộn dây là 0,1H. Điện áp ở hai đầu cuộn dây và tụ điện lần lượt là 160V và 56V. Tìm giá trị của điện trở thuần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện và cuộn dây mắc nối tiếp. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng nhau. Điện áp ở hai đầu tụ điện là 40\(\sqrt{2}\) V và chậm phá so với điện áp của mạch là π/4. Điện áp của mạch có giá trị bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Câu 6.Đặt điện áp u = U√2.cos2ft (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở thuần. Khi f = f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 với f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng

  A. √2.P. B. 0,5P. C. P. D. 2P.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một đèn điện sử dụng điện áp xoay chiều với biên độ bằng \(120\sqrt{2}\) .Đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời trên hai cực của đèn có độ lớn trên \(60\sqrt{6}\)Trong một chu kì dao động của điện áp , số lần đèn sáng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Một cuộn dây cuộn cảm có L=2/π (H),mắc nối tiếp với tụ điện C= 31.8 *10^-6 (F).điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng UL=100cos(100πt+π/6) (v).biểu thức cường độ dòng điện có dạng??

   

  Giúp mình với nha. .Một cuộn dây cuộn cảm có L=2/π (H),mắc nối tiếp với tụ điện C= 31.8 *10^-6 (F).điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng UL=100cos(100πt+π/6) (v).biểu thức cường độ dòng điện có dạng??

   

   

   

  Giúp mình với nha. .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  20. Đặt điện áp có biểu thức dạng u = 200√2cos(100πt) (V) giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung C = 10-4/π (F). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
  i = 2√2cos(100πt + π/2) (A).
  i = 2√2cos(100πt – π/2) (A).
  i = 2√2cos(100πt + 5π/6) (A).
  D. i = 2√2cos(100πt + π/6) (A).
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  một con lắc đơn với chu kì 2s và chiều dài quỹ đạo là 24cm.Lấy g=10m/s.Tính biên độ góc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm R=30, cuộn dây có điện trở thuần là 10 và độ tự cảm L không đổi, tụ C thay đổi được mắc nối tiếp nhau theo đúng thứ tự như trên vào u=100\(\sqrt{2}\)coswt(V). Thay đổi C đến khi điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiều. Giá trị cực tiều là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức u = \(100\sqrt{2}cos\)(100πt - π/6) : i = \(\sqrt{2}\)cos(100πt - π/2) (A) công suất tiêu thụ đoạn mạch trên là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều:

  A:Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tần số biến thiên theo thời gian

  B:Dòng điện xoay chiều là dòng điện chiều biến thiên điều hoà theo thời gian

  C: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian

  D:Dòng điện xoay chiều là dòng điện lấy ra từ bình ắc quy

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  51. Chọn câu Đúng. Một máy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp nối với nguồn điện xoay chiều. Điện trở các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Nếu tăng trị số điện trở mắc với cuộn thứ cấp lên hai lần thì:
  A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
  B. hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng lên hai lần.
  C. suất điện động cảm ứng trong cuộn dây thứ cấp tăng lên hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.
  D. công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.
  52. Chọn câu Sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí:
  A. tỉ lệ với thời gian truyền tải. B. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.
  C. tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.
  D. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.
  53. Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến thế?
  A. Dùng dây dẫn có điện trở suất nhỏ làm dây cuốn biến thế.
  B. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.

  C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá mỏng ghép cách điện với nhau.
  D. Đặt các lá thép song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.
  54 Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?
  A. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.

  B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.
  C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
  D. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
  55. Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?
  A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải. B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.
  C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn. D. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa.
  56. Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy biến thế là
  A. để máy biến thế ở nơi khô thoáng. B. lõi của máy biến thế được cấu tạo bằng một khối thép đặc.
  C. lõi của máy biến thế được cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau.
  D. Tăng độ cách điện trong máy biến thế.
  57. Biện pháp nào sau đây không làm tăng hiệu suất của máy biến thế?
  A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.
  B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến thế.
  C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau.
  D. Đặt các lá sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  41. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.
  B. Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa hai dây pha.
  C. Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.
  D. Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha.
  42. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa ta phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây dẫn?
  A. Hai dây dẫn. B. Ba dây dẫn. C. Bốn dây dẫn. D. Sáu dây dẫn.
  43. Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 220V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 127V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?
  A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.
  B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.
  C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.
  D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.
  44. Chọn câu Đúng.
  A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra từ trường quay.
  B. Rôto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ góc của từ trường.
  C. Từ trường quay luôn thay đổi cả hướng và trị số.
  D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản.
  45.Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?
  A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato. B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là státo.
  C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ là dựa trên hiện tượng điện từ.
  D. Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.
  46. Ưu điểm của động cơ không đồng bộ ba pha so va động cơ điện một chiều là gì?
  A. Có tốc độ quay không phụ thuộc vào tải.

  B. Có hiệu suất cao hơn.
  C. Có chiều quay không phụ thuộc vào tần số dòng điện.

  D. Có khả năng biến điện năng thành cơ năng.

  47. Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 100V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 173V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?
  A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.
  B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.
  C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.
  D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.
  48. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho
  A. nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.
  B. dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.
  C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
  D. dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.
  49. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện:
  A. xoay chiều chạy qua nam châm điện. B. một chiều chạy qua nam châm điện.
  C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
  D. dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
  50. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có:
  A. độ lớn không đổi.     B. phương không đổi.
  C. hướng quay đều.      D. tần số quay bằng tần số dòng điện.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  1. Chọn câu Đúng. Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
  A. có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

  B. có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.
  C. có chiều biến đổi theo thời gian.

  D. có chu kỳ không đổi.

  2. Chọn câu Đúng. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:
  A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

  B. được đo bằng ampe kế nhiệt.
  C. bằng giá trị trung bình chia cho .

  D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.
  3. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
  B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.
  C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kỳ đều bằng không.
  D. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng lần công suất toả nhiệt trung bình.
  4. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Hiệu điện thế biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều.
  B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
  C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
  D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.
  5. Chọn câu Đúng.
  A. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua.
  B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha /2 đối với dòng điện.
  C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện.
  D. Dung kháng của tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
  6. Chọn câu Đúng. để tăng dung kháng của tụ điện phẳng có chất điện môi là không khí ta phải:
  A. tăng tần số của hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện. B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.
  C. Giảm hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. D. đưa thêm bản điện môi vào trong lòng tụ điện.
  7. Phát biểu nào sau đây Đúng đối với cuộn cảm?
  A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.
  B. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thuần cảm và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của nó.
  C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
  D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
  8. dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm hay tụ điện hay cuộn cảm giống nhau ở điểm nào?
  A. Đều biến thiên trễ pha π/2 đối với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
  B. Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
  C. Đều có cường độ hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.
  D. Đều có cường độ hiệu dụng giảm khi tần số điểm điện tăng.
  9. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
  A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/2.

  B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/4.
  C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/2.

  D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/4.
  10. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
  A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/2.

  B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/4.
  C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/2.

  D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  cho cuộn cảm thuần vs L=0.5pi,u=U\(\sqrt{2}\)cos(100\(\pi\)t+\(\pi\)/3),L=0,5/\(\pi\).tại thời điểm 2 đầu cuộn cảm có điện áp 200 thì cđ dđ là 3.viết bt dđ trong mạch

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Đặt hiệu điện thế một chiều 20v vào 2 đầu cuộn dây thì cường độ dòng điện là1A .dặt hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 20v tần số là 50hz thì u nhanh pha   Hơn i một lượng là pi/4. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  một cuộn dây có độ tự cảm L= 318mH . người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  máy phát điện có công suất 100kw hiệu điện thế 2 đây máy phát là 1kv.để truyền đến nơi tiêu thụ ngta dùng 1 đường dây tải điện ó R tổng cộng là 6 ôm.để tăng hiệu suất tải điện ngta dùng 1 máy biến thế đặt nơi máy phát có tỉ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp là 10.tính công suất hao phí và hiêu suất tải điện lúc này. biếthệ số công suất bằng 1,bỏ qua hao phí trong biến thế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch là \frac{\pi}{2}. Tại thời điểm t_1, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 100\sqrt{6}V. Biết cường độ dòng điện cực đại là 4A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện có giá trị là

  A. U = 200V 

  B. U = 100V

  C. U = 220V 

  D. U = 300V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON