YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao

Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần:

    A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

    B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

    C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

    D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng :

\(c = \frac{{\varepsilon S}}{{{{9.10}^9}.4\pi d}}\) 

với S là phần diện tích đối diện của hai bản cực tụ điện.

Trong đó: \(d\) là khoảng cách giữa 2 bản.

\(\varepsilon \) là hằng số điện môi của chất trong khoảng giữa 2 bản.

Dung kháng của tụ điện:

 \({Z_C} = \frac{1}{{C\omega }} = \frac{1}{{C.2\pi f}}\)

Vậy, khi tăng d thì C giảm và ZC tăng.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 151 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF