YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13.10 trang 37 SBT Vật lý 12

Giải bài 13.10 tr 37 sách BT Lý lớp 12

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện.

b) Viết biểu thức của điện áp xoay chiều, biết điện áp hiệu dụng là 220 V và điện áp sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với dòng điộn.

c) Vẽ trên cùng một đồ thị các đường biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện và điện áp theo thời gian.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  Viết biểu thức của cường độ dòng điện:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{I_0} = I\sqrt 2 = 4\sqrt 2 A}\\ {}&{\omega = 2\pi f = 100\pi (rad/s)}\\ {}&\begin{array}{l} t = 0{\mkern 1mu} ;{\mkern 1mu} i = {I_0}\cos \varphi = {I_0}\\ \Rightarrow \cos \varphi = 1\\ \Rightarrow \varphi = 0 \end{array}\\ {}&{ \Leftrightarrow i = 4\sqrt 2 \cos 100\pi t{\mkern 1mu} (A)} \end{array}\)

b)  Viết biểu thức của điện áp xoay chiều

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U_0} = U\sqrt 2 = 220\sqrt 2 A}\\ {}&{\omega = 2\pi f = 100\pi (rad/s)}\\ {}&{u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\mkern 1mu} (A)} \end{array}\)

c)  Vẽ trên cùng một đồ thị các đường biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện và điện áp theo thời gian.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.10 trang 37 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON