RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 74 sách GK Lý lớp 12

Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

\(\small Z_C=\frac{1}{C_\omega }\) và \(\small \frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_1\omega }+\frac{1}{C_2\omega }\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 
 • Khi mắc \(C_1\) và \(C_2\) mắc nối tiếp thì:

 \(u=u_1+u_2=\frac{q}{C_1}+\frac{q}{C_2}\) vì \(q_1=q_2=q\)

⇔ \(u=q\left ( \frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \right )=\frac{q}{C}\) với \(C=C_1+C_2\)

Suy ra: \(Z_C=\frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_{1\omega}}+\frac{1}{C_{2\omega}}= Z_{C_1}+Z_{C_2}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hiền

  1. Chọn câu Đúng. Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
  A. có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

  B. có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.
  C. có chiều biến đổi theo thời gian.

  D. có chu kỳ không đổi.

  2. Chọn câu Đúng. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:
  A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

  B. được đo bằng ampe kế nhiệt.
  C. bằng giá trị trung bình chia cho .

  D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.
  3. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
  B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.
  C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kỳ đều bằng không.
  D. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng lần công suất toả nhiệt trung bình.
  4. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Hiệu điện thế biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều.
  B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
  C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
  D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.
  5. Chọn câu Đúng.
  A. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua.
  B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha /2 đối với dòng điện.
  C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện.
  D. Dung kháng của tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
  6. Chọn câu Đúng. để tăng dung kháng của tụ điện phẳng có chất điện môi là không khí ta phải:
  A. tăng tần số của hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện. B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.
  C. Giảm hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. D. đưa thêm bản điện môi vào trong lòng tụ điện.
  7. Phát biểu nào sau đây Đúng đối với cuộn cảm?
  A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.
  B. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thuần cảm và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của nó.
  C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
  D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
  8. dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm hay tụ điện hay cuộn cảm giống nhau ở điểm nào?
  A. Đều biến thiên trễ pha π/2 đối với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
  B. Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
  C. Đều có cường độ hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.
  D. Đều có cường độ hiệu dụng giảm khi tần số điểm điện tăng.
  9. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
  A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/2.

  B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/4.
  C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/2.

  D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/4.
  10. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
  A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/2.

  B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế π/4.
  C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/2.

  D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế π/4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Duy Quang

  cho cuộn cảm thuần vs L=0.5pi,u=U\(\sqrt{2}\)cos(100\(\pi\)t+\(\pi\)/3),L=0,5/\(\pi\).tại thời điểm 2 đầu cuộn cảm có điện áp 200 thì cđ dđ là 3.viết bt dđ trong mạch

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Đặt hiệu điện thế một chiều 20v vào 2 đầu cuộn dây thì cường độ dòng điện là1A .dặt hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 20v tần số là 50hz thì u nhanh pha   Hơn i một lượng là pi/4. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  một cuộn dây có độ tự cảm L= 318mH . người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  máy phát điện có công suất 100kw hiệu điện thế 2 đây máy phát là 1kv.để truyền đến nơi tiêu thụ ngta dùng 1 đường dây tải điện ó R tổng cộng là 6 ôm.để tăng hiệu suất tải điện ngta dùng 1 máy biến thế đặt nơi máy phát có tỉ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp là 10.tính công suất hao phí và hiêu suất tải điện lúc này. biếthệ số công suất bằng 1,bỏ qua hao phí trong biến thế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch là \frac{\pi}{2}. Tại thời điểm t_1, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 100\sqrt{6}V. Biết cường độ dòng điện cực đại là 4A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện có giá trị là

  A. U = 200V 

  B. U = 100V

  C. U = 220V 

  D. U = 300V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp 10kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Để hiệu suất truyền tải là 96% thì điện áp có giá trị là

  A. 40kW

  B. 80kW

  C. 20kW

  D. 5kW

  Mơn mấy bạn nhiều nha :v

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Đặt điện áp u = 220√2 cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm một bóng đèn dây tóc loại 110V - 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Trả lời 2 câu hỏi với cùng dữ liệu sau:

  Cho mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp, điện áp giữa 2 đầu mạch là u=\(100\sqrt{2}cos100\pi tV\). Cuộn cảm có độ tự cảm L = \(\frac{2.5}{\pi}\left(H\right)\), điện trở thuần r = R = 100\(\Omega\). Người ta đo đc hệ số công suất của mạch là \(cos\varphi=0,8.\)

  1. Biết điện áp giữa hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch. Giá trị của C là bao nhiêu?

  A.  \(C=\frac{10^{-4}}{3\pi}\left(F\right)\)

  B. \(C=\frac{10^{-4}}{\pi}\left(F\right)\)
   
  C. \(C=\frac{10^{-4}}{2\pi}\left(F\right)\)

  D. \(C=\frac{10^{-3}}{\pi}\left(F\right)\)

  2. Để công suất tiêu thụ cực đại, người ta mắc thêm một tụ có điện dung C1 với C để có một bộ tụ điện có điện dung thích hợp. Xác định cách mắc và giá trị của C1:

  A. mắc song song,  \(C1=\frac{10^{-4}}{2\pi}\left(F\right)\)

  B. Mắc song song.  \(C1=\frac{3.10^{-4}}{2\pi}\left(F\right)\)

  C. Mắc nối tiếp, \(C1=\frac{3.10^{-4}}{2\pi}\left(F\right)\)

  D. Mắc nối tiếp, \(C1=\frac{2.10^{-4}}{3\pi}\left(F\right)\)

  M.n trả lời cụ thể tại sao lại đưa ra đáp án nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Một mạch dao động \(L\)\(C\) lí tưởng gồm tụđiện có điện dung \(1\)\(8\)\(n\)\(F\) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(6\)\(\mu\)\(H\). Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là \(2\)\(,\)\(4\)\(V\). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Lần lượt đặt điện áp xoay chiều \(u\)\(=\)\(U_0\)\(\cos\)\(\omega\)\(t\)\(\left(V\right)\) ( \(U_0\) và \(\omega\) không đổi) vào hai đầu điện trở \(R\), hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L\), hai đầu tụ điện có điện dung \(C\) vào thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là \(3\)\(A\)\(,\)\(4\)\(A\)\(,\)\(5\)\(A\). Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100√3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C = 0,05/π (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π/3. Giá trị L bằng
  A. 2/π (H).
  B. 1/π (H).
  C. √3/π (H).
  D. 3/π (H).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

  A. 50

  B. 100

  C. 200

  D. 400

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Chọn kết luận đúng. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì 

  A. điện trở tăng. 

  B. dung kháng tăng. 

  C. cảm kháng giảm. 

  D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ \overrightarrow{B} vuông góc với trục quay xx’ của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15 \pi (V). Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng 

  A.  4,5 Wb.

  B.  5 \pi Wb

  C. 6 Wb

  D. 5 Wb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)