YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 74 sách GK Lý lớp 12

Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

\(\small Z_C=\frac{1}{C_\omega }\) và \(\small \frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_1\omega }+\frac{1}{C_2\omega }\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Khi mắc \(C_1\) và \(C_2\) mắc nối tiếp thì:

 \(u=u_1+u_2=\frac{q}{C_1}+\frac{q}{C_2}\) vì \(q_1=q_2=q\)

⇔ \(u=q\left ( \frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \right )=\frac{q}{C}\) với \(C=C_1+C_2\)

Suy ra: \(Z_C=\frac{1}{C_\omega }=\frac{1}{C_{1\omega}}+\frac{1}{C_{2\omega}}= Z_{C_1}+Z_{C_2}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON