YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 22 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 22 sách GK Lý lớp 10

Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Ta phải xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt, kể từ lúc ở điểm mốc, xe dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bằng bao nhiêu.

  • Công thức tính vận tốc tức thời:  

\(v = \frac{\Delta s}{\Delta t}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 3 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 4 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 5 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 6 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 10 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 11 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 13 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 15 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.2 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.3 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.5 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.6 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.9 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.18 trang 13 SBT Vật lý 10

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON