YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10

Câu nào đúng ?

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A. \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) (a và v0 cùng dấu)

B. \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) (a và v0 trái dấu)

C. \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) (a và v0 cùng dấu)

D. \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) (a và v0 trái dấu) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) (a và v0 trái dấu) 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF