YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10

Giải bài 12 tr 22 sách GK Lý lớp 10

Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Câu a:

Ta có:  \(a=\frac{v -v_{0}}{t}\)   \((v = 40 km/h =\frac{40 . 1000}{3600} m/s)\) 

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

 \(\Rightarrow a =\frac{40000}{60.3600} = 0, 185 m/s^2\)

Câu b:

Ta có

 \(s = v_0t +\frac{at^{2}}{2}=\frac{0,185}{2}.(60)^{2}= 333m\) 

Câu c:

Áp dụng công thúc 

\(v = v_0 + at\)

 \(\Rightarrow t=\frac{v -v_{0}}{a}(v=60km/h =60.\frac{1000}{3600}m/s=\frac{100}{6} m/s)\) 

\(\Rightarrow t=\frac{100}{6.0,185}\approx 90s.\) 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 12 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON