YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.                                         

b) Tính vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động.

Chọn mốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu tăng ga.

Gia tốc của ô tô bằng:

\(a = \frac{{v - {v_0}}}{t} = \frac{{15 - 12}}{{15}} = 0,2(m/{s^2})\)

b. Vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga:

\(v = {v_0} + at = 12 + 0,2.30 = 18(m/s)\)

c. Quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga:

\(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 12.30 + \frac{{0,{{2.30}^2}}}{2} = 450(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF