YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 22 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 22 sách GK Lý lớp 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dấn đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Chuyển động nhanh dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó a cùng dấu với \(v_0\)

  • Chuyển động chậm dần đều:

\(s = v_0t + \frac{1}{2}at^2\)

trong đó, a ngược dấu với \(v_0\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 3 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 5 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 6 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 10 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 11 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 13 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 15 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.2 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.3 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.5 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.6 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.9 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.18 trang 13 SBT Vật lý 10

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON