YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Lý lớp 10

Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng có độ lớn nhất định, có phương và chiều xác định, có:

  • Gốc đặt ở vật chuyển động

  • Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động.

  • Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.

 • Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng trên và quy ước như sau:

  • Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.

  • Vật chuyển động ngược chiều dương có v < 0.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 3 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 4 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 5 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 6 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 10 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 11 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 12 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 13 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 15 trang 22 SGK Vật lý 10

Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.2 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.3 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.4 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.5 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.6 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.9 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.12 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.16 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.18 trang 13 SBT Vật lý 10

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF