ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 3 về Chuyển động thẳng biến đổi đều online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

  • A. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\)
  • B. \(a{\rm{ }} =  0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\)
  • C. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = -12m/s\)
  • D. \(a{\rm{ }} =  - 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 24m/s\)
  • A. 0, 165 \(m/{s^2}\) .
  • B. 0, 185 \(m/{s^2}\) .
  • C. 0, 115 \(m/{s^2}\) .
  • D. 0, 285 \(m/{s^2}\) .
   
   
  • A. \(a = 0,077 m/s^2.\)
  • B. \(a = 0,77 m/s^2.\)
  • C. \(a = 0,007 m/s^2.\)
  • D. \(a = 0,127 m/s^2.\)
  • A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.
  • B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.
  • C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, giảm theo thời gian.
  • D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.
  • A. v luôn luôn dương.
  • B.  a luôn luôn dương.
  • C. a luôn luôn cùng dấu với v.
  • D. a luôn luôn ngược dấu với v.
 • Câu 6:

  Chọn đáp án sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

  • A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
  • B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
  • C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
  • D.  gia tốc là đại lượng không đổi.
 • Câu 7:

  Chọn đáp án sai: 

  • A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
  • B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi theo thời gian.
  • C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.
  • D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.
 • Câu 8:

  Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2

  • A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 4 m/s
  • B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 6 m/s
  • C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 8 m/s
  • D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 12 m/s
 • Câu 9:

  Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là 

  • A. 360 s.
  • B. 100 s.            
  • C. 300 s.       
  • D. 200 s.
 • Câu 10:

  Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là 

  • A. 500 m.     
  • B. 50 m.            
  • C.  25 m.     
  • D. 100 m.
 • Câu 11:

  Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Sau 40 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là 

  • A. 0,7 m/s2; 38 m/s.                             
  • B.  0,2 m/s2; 8 m/s.
  • C. 1,4 m/s2; 66 m/s.             
  • D. 0,2 m/s2; 18 m/s. 
 • Câu 12:

  Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s

  • A. Vận tốc của vật sau 2 s là 8 m/s.
  • B. Quãng đường đi được sau 5 s là 60 m.
  • C. Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 s.
  • D. Sau khi đi được 10 m, vận tốc của vật là 64 m/s.
 • Câu 13:

  Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi sau bao lâu xe dừng lại ? 

  • A. 30 s.    
  • B. 40 s.                     
  • C. 42 s.                
  • D. 50 s.
 • Câu 14:

  Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi vận tốc sau khi hãm được 30 s là bao nhiêu ? 

  • A.  4 m/s.         
  • B. 3 m/s.     
  • C. 2,5 m/s.         
  • D. 1 m/s.
 • Câu 15:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Vận tốc của vật sau 40 s kể từ lúc xuất phát là 

  • A. 18 m/s.   
  • B. 16 m/s.          
  • C. 20 m/s.      
  • D. 14,1 m/s.
 • Câu 16:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Thời gian để vật đạt được vật tốc 72 km/h là 

  • A. 50 s.           
  • B. 40 s.              
  • C. 34 s.           
  • D. 30 s.
 • Câu 17:

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, sau 20 s vận tốc của ô tô đó là 50,4 km/h. Khi đạt được vận tốc 72 km/h thì quãng đường vật đã đi được là 

  • A. 1500 m.            
  • B. 750 m.       
  • C. 300 m.     
  • D. 600 m.
 • Câu 18:

  Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là 

  • A.  2 m/s2.        
  • B. 2,5 m/s2.        
  • C. 5 m/s2.      
  • D. 10 m/s2.
 • Câu 19:

  Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là 

  • A. 28 m/s.           
  • B. 18 m/s.            
  • C. 16 m/s. 
  • D. 26 m/s.
 • Câu 20:

  Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 

  • A. s = 480 m, vtb = 12 m/s    
  • B. s = 360 m, vtb  = 9 m/s
  • C. s = 160 m, vtb = 4 m/s              
  • D. s = 560 m, vtb = 14 m/s
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)