YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10

Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 36 cm.

a) Tính gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng.

b) Tính quãng đường viên bi đi được sau 5 giẩy kể từ khi nó bắt đầu chuyển động. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quãng đường viên bi đi được sau những khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức: \(s = \frac{{a{t^2}}}{2}\)

=> Quãng đường viên bi đi được sau khoảng thời gian t = 4s là:  \({s_4} = \frac{{a{{.4}^2}}}{2} = 8a\)

Và quãng đường viên bi đi được sau khoảng thời gian t = 5s là: \({s_5} = \frac{{a{{.5}^2}}}{2} = 12,5a\)

=> Quãng đường viên bi đi được trong giây thứ 5 là:  \({\rm{\Delta }}s = {s_5} - {s_4} = 4,5a\)

Mà theo đề bài Δs = 36 cm

=> Gia tốc của viên bi là :

\(a = \frac{{{\rm{\Delta }}s}}{{4,5}} = \frac{{36}}{{4,5}} = 8(cm/{s^2})\)

b. Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường viên bi đi được sau khoảng thời gian t = 5s là: 

s5 = 12,5.8 = 100 cm.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.15 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF