YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao

Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2?

A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1s sau vận tốc của nó bằng 4m/s

B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì 1s sau vận tốc của nó bằng 6m/s

C. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì 2s sau vận tốc của nó bằng 8m/s.

D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì 2s sau vận tốc của nó bằng 12m/s 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì lúc vận tốc bằng 2m/s thì 2s sau vận tốc của nó phải bằng 10m/s

v = v0 + at = 2 + 4.2 = 10

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF