YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14  m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ?

A. a = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s.                       B. a = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.   

C. a = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s.                         D. a = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B

Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là a = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.7 trang 12 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF