YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10

Giải bài 14 tr 22 sách GK Lý lớp 10

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động.

  • Ta có: \(v_0 = 40 km/h = \frac{100}{9}m/s;v=0\)

t = 2 phút  = 120s

Câu a:

Gia tốc: a =  =  = 

\(a = - 0,0925 m/s^2.\)

Câu b:

Quãng đường tàu đi được: s = v0t + 

 \(\Rightarrow s=\frac{100}{9} x 120 -\) \(\frac{0,0925(120)^{2}}{2}\approx 667,3m\) 

\(\Rightarrow s \approx 667,3m.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 14 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 22 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON