YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Công thức độc lập với thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là:  \({v^2} - v_0^2 = 2as\)

Gọi vlà vận tốc của đoàn tàu sau khi đi được đoạn đường s1 = 1,5 km và v2 là vận tốc của đoạn tàu sau khi chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Vì gia tốc a không đổi và vận tốc ban đầu v0 = 0, nên ta có:  

\(v_1^2 = 2a{s_1};v_2^2 = 2a{s_2}\)

Do đó:

\(\begin{array}{l} \frac{{v_2^2}}{{v_1^2}} = \frac{{{s_2}}}{{{s_1}}}\\ = > {v_2} = {v_1}\sqrt {\frac{{{s_2}}}{{{s_1}}}} = 36\sqrt {\frac{3}{{1,5}}} = 50,91 \approx 51(km/h) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.14 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF