YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10

Khi ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy trên quãng đường đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động.

Chọn mốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức liên hệ giữa quãng đường đi được với vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều:  

\({v^2} - v_0^2 = 2as\)

Ta suy ra công thức tính gia tốc của ô tô:  

\(a = \frac{{{v^2} - v_0^2}}{{2s}} = \frac{{{{10}^2} - {{15}^5}}}{{2.125}} = - 0,5(m/{s^2})\)

Dấu – của gia tốc a chứng tỏ ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều có chiều dương đã chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều với vận tốc ban đầu v0.

b. Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều được tính theo công thức: 

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t:

\(125 = 15t - \frac{{0,5{t^2}}}{2}\,\,hay\,\,\,{t^2} - 60t + 500 = 0\)

Giải ra ta được hai nghiệm t1 = 50 s và t2 = 10 s.

Chú ý: Ta loại nghiệm t1vì thời gian kể từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại hẳn (v = 0) là :

\(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{0 - 15}}{{ - 0,5}} = 30(s)\,\, < {t_1}\)

Do đó khoảng thời gian để ô tô chạy thêm được 125 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh là t2 = 10 s. 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF