YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10

Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2 ta có thể xác định được vận tốc đầu v0 và vận tốc tức thời v của mỗi vật chuyển động, do đó tính được gia tốc theo công thức  

Sau đó thay các giá trị tìm được vào công thức tính vận tốc v và công thức tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động:  và  

- Vật I:  

\({v_0} = {\rm{ }}0;{\rm{ }}v = 20{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}t = 20{\rm{ }}s;\,v = t;\;s = \frac{{{t^2}}}{2}\)

- Vật II:  

\(\begin{array}{l} {v_0} = {\rm{ }}20{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}v = 40{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}t = 20s;\\ a = \frac{{20}}{{20}} = 1m/{s^2};v = 20{\rm{ }} + {\rm{ }}\;t;s = 20t + \frac{{{t^2}}}{2} \end{array}\)

- Vật III:  

\(v = {v_0}\; = 20{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}t = 20{\rm{ }}s;{\rm{ }}a = 0;{\rm{ }}s = 20t\)

- Vật IV:  

\(\begin{array}{l} {v_0} = 40{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}v = 0{\rm{ }}m/s;{\rm{ }}t = 20{\rm{ }}s;\\ a = - \frac{{40}}{{20}} = - 2m/{s^2};v = 40{\rm{ }}-{\rm{ }}2t;s = 40t - {t^2} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.11 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF