YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10

Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.

a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc.

b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Ô tô đang chuyển động với vận tốc v= 36 km/h = 10 m/s thì xuống dốc và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s2.

Do đó quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t là được tính theo công thức \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) , thay số vào ta được  

\(\begin{array}{l} 960 = 10t + \frac{{0,2{t^2}}}{2}\\ \Rightarrow {t^2} + 100t - 9600 = 0 \end{array}\)

Do đó giải được t = 60 s.

b. Vận tốc của ô tô ở cuối đoạn dốc là:

\(\begin{array}{l} v = {v_0} + at\\ = 10 + 0,2.60 = 22(m/s) = 79,2(km/h) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.13 trang 13 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF