YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10

Câu nào sai ?

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. gia tốc là đại lượng không đổi. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc. → A sai

Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 11 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF