YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10

Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10

Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb trên quãng đường đó là bao nhiêu ?

A. s = 480 m ; vtb = 12 m/s.                      B. s = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. s = 160 m ; vtb = 4 m/s.                        D. s = 560 m ; vtb = 14 m/s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D

s = 560 m ; vtb = 14 m/s.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.8 trang 12 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF