YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 5 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 2

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:

a) \(\left\{\begin{matrix} 2x-y=1\\ x-2y=-1 \end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{\begin{matrix} 2x+y=4\\ -x+y=1 \end{matrix}\right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Ở bài toán số 5 này, ta sẽ vẽ hình và dựa vào hình để chỉ ra giao điểm của hai đường thẳng cũng như đó là nghiệm của hệ hai đường thẳng

Câu a:

\(\left\{\begin{matrix} 2x-y=1\\ x-2y=-1 \end{matrix}\right.\)

Nhận thấy nghiệm chung của 2 đường thẳng đó là \(A(1;1)\)

Thử lại tọa độ điểm A bằng phương pháp đại số, ta thấy cả hai đường thẳng đề đi qua A

Câu b:

\(\left\{\begin{matrix} 2x+y=4\\ -x+y=1 \end{matrix}\right.\)

Nhận thấy nghiệm chung của 2 đường thẳng đó là \(A(1;2)\)

Thử lại tọa độ điểm A bằng phương pháp đại số, ta thấy cả hai đường thẳng đề đi qua A

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON