RANDOM
VIDEO

Bài tập 7 trang 12 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 7 tr 12 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hai phương trình \(2x + y = 4\) và \(3x + 2y = 5\)

a) Tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên.

b) Vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong mỗi một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm chung của chúng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Với bài số 7 này, các bạn cần viết phương trình hoành độ giao điểm (đã nêu ở bài học trước) rồi tìm ra nghiệm chung, sau đó vẽ hình kiểm tra.

Câu a:

\(2x+y=4\Leftrightarrow y=-2x+4\) 

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình này là:

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=-2x+4 \end{matrix}\right.\)

Phương trình này đi qua \(A(0;4),B(1;2)\)

\(3x + 2y = 5\Leftrightarrow y=-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}\)

Phương trình này đi qua \(C\left ( 0;\frac{5}{2} \right ),D(-1;4)\)

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình này là:

\(\left\{\begin{matrix} x\epsilon \mathbb{R}\\ y=-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2} \end{matrix}\right.\)

Đồ thị hai phương trình này trên trục tọa độ:

Nhận thấy rằng giao điểm của chúng là điểm \(E(3;-2)\)

Thử lại bằng đại số, thấy E đều thuộc hai đồ thị

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 12 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)