YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 8 tr 12 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho các hệ phương trình sau:

a) \(\left\{\begin{matrix} x=2\\ 2x-y=3 \end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{\begin{matrix} x+3y=2\\ 2y=4 \end{matrix}\right.\)

Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên (giải thích rõ lí do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Để đoán được số nghiệm của hệ phương trình, ta cần xét đến vị trí tương đối của chúng và sau đó sẽ vẽ hình đển kiểm tra lại, chúng ta cùng làm bài 8 như sau:

Câu a:

  \(\Leftrightarrow\)

Hệ có nghiệm duy nhất vì một đồ thị là đường thẳng \(x = 2\) song song với trục tung, còn một đồ thị là đường thẳng \(y = 2x - 3\) cắt hai trục tọa độ

Hình vẽ cụ thể:

Điểm \(A(2;1)\) là giao của hai đồ thị, và đây cũng là nghiệm của hệ trên.

Thử lại, ta đều thấy thỏa hệ 2 phương trình

Câu b:

 \(\Leftrightarrow\)\(\Leftrightarrow\)

Hệ có nghiệm duy nhất vì một đồ thị là đường thẳng y =  cắt hai trục tọa độ, còn một đồ thị là đường thẳng \(y = 2\) song song với trục hoành

Hình vẽ cụ thể:

Điểm \(A(-4;2)\) là giao của hai đồ thị, và đây cũng là nghiệm của hệ trên.

Thử lại, ta đều thấy thỏa hệ 2 phương trình

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON