YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 47 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 47 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30 km, khởi hành cùng một lúc. Vận tốc xe của bac Hiệp lớn hơn vận tốc xe của cô Liên là 3 km/h nên bác Hiệp đã đến tỉnh sớm hơn cô Liên nửa giờ. Tính vận tốc xe mỗi người.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 47

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 47 được giải như sau:

Gọi vận tốc của bác Hiệp là \(x (km/h), x > 0\) khi đó vận tốc của cố Liên là \(\small x - 3 (km/h)\)

Thời gian bác Hiệp đi từ làng lên tỉnh là \(\frac{30}{x}(h)\)

Thời gian cô Liên đi từ làng lên tỉnh là: \(\frac{30}{x-3}(h)\)

Vì bác Hiệp đến trước cô Liên nửa giờ, tức là thời gian đi của bác Hiệp ít hơn thời gian cô Liên nửa giờ nên:

Ta có phương trình: \(\frac{30}{x-3}-\frac{30}{x}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-180=0\)

\(\Leftrightarrow x=15\) (thỏa điều kiện) hoặc \(x=-12\) (không thỏa điều kiện)

Vậy vận tốc của bác Hiệp là \(15(km/h)\)

Vận tốc cô Liên là \(15-3=12(km/h)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON