YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 53 trang 61 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 53 tr 61 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở \(15 \) tấn rau theo một hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công ty không còn xe lớn nên phải thay bằng những xe có trọng tải nhỏ hơn nửa tấn. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng, công ty phải dùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là \(1\) xe. Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.

Bước 3: Lập phương trình và giải phương trình.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi trọng tải của xe nhỏ là \(\displaystyle x\) (tấn); điều kiện: \(\displaystyle x > 0\)

Thì trọng tải của xe lớn là \(\displaystyle (x + 0,5)\) (tấn)

Số lượng xe lớn dự định để chở là: \(\displaystyle {{15} \over {x + 0,5}}\) (xe)

Số lượng xe nhỏ chở hết \(\displaystyle 15\) tấn là: \(\displaystyle {{15} \over x}\) (xe)

Vì công ty phải dùng một số lượng xe nhỏ nhiều hơn số xe dự định là \(1\) xe nên ta có phương trình: 

\(\displaystyle {{15} \over x} - {{15} \over {x + 0,5}} = 1\)

\(\displaystyle \eqalign{
& \Rightarrow 15\left( {x + 0,5} \right) - 15x = x\left( {x + 0,5} \right) \cr 
& \Leftrightarrow 15x + 7,5 - 15x = {x^2} + 0,5x \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} + 0,5x - 7,5 = 0 \cr 
& \Delta = {1^2} - 4.2.\left( { - 15} \right) = 1 + 120 = 121 > 0 \cr 
& \sqrt \Delta = \sqrt {121} = 11 \cr 
& {x_1} = {{ - 1 + 11} \over {2.2}} = {{10} \over 4} = 2,5 \cr 
& {x_2} = {{ - 1 - 11} \over {2.2}} = {{ - 12} \over 4} = - 3 \cr} \)

\(\displaystyle x_2= -3 < 0\) không thỏa mãn điều kiện bài toán: loại

Vậy trọng tải của \(\displaystyle 1\) xe nhỏ là \(\displaystyle 2,5\) tấn.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 61 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF