YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 66 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 66 tr 62 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Bài toán của Ơ-le

Hai nông dân đem \(100\) quả trứng ra chợ bán. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được \(15\) đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi chỉ bán được \(\displaystyle 6{2 \over 3}\) đồng thôi”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.

Bước 3: Lập phương trình và giải phương trình.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số trứng của người thứ nhất là \(\displaystyle x\) (quả)

Điều kiện: \(\displaystyle x ∈ N^*\) và \(\displaystyle x < 100\)

Thì số trứng của người thứ hai là \(\displaystyle 100 – x\) (quả)

Giá tiền một quả trứng của người thứ nhất: \(\displaystyle {{15} \over {100 - x}}\) đồng

Đổi \(\displaystyle 6{2 \over 3}=\dfrac{20}{3}\)

Giá tiền một quả trứng của người thứ hai \(\displaystyle {{20} \over {3x}}\) đồng

Số tiền người thứ nhất thu được là \(\displaystyle {{15} \over {100 - x}}.x = {{15x} \over {100 - x}}\) đồng

Số tiền người thứ hai thu được là: \(\displaystyle {{20} \over {3x}}.\left( {100 - x} \right) = {{20\left( {100 - x} \right)} \over {3x}}\) đồng

Vì hai người bán được số tiền bằng nhau nên ta có phương trình:

\(\displaystyle \eqalign{
& {{15x} \over {100 - x}} = {{20\left( {100 - x} \right)} \over {3x}} \cr 
& \Rightarrow 45{x^2} = 20{\left( {100 - x} \right)^2} \cr 
& \Leftrightarrow 45{x^2} = 20\left( {10000 - 200x + {x^2}} \right) \cr 
& \Leftrightarrow 45{x^2} = 200000 - 4000x + 20{x^2} \cr 
& \Leftrightarrow 25{x^2} + 4000x - 200000 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} + 160x - 8000 = 0 \cr 
& \Delta ' = {80^2} - 1.\left( { - 8000} \right) = 6400 + 8000 = 14400 > 0 \cr 
& \sqrt {\Delta '} = \sqrt {14400} = 120 \cr 
& {x_1} = {{ - 80 + 120} \over 1} = 40 \cr 
& {x_2} = {{ - 80 - 120} \over 1} = - 200 \cr} \)

Giá trị \(\displaystyle x_2= -200 ∉ N^*\) không thỏa mãn điều kiện: loại.

Vậy: số trứng người thứ nhất là \(\displaystyle 40\) quả

Số trứng người thứ hai là \(\displaystyle 60\) quả. 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF