YOMEDIA
NONE

Bài tập 46 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 46 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240 m2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính kích thước của mảnh đất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 46 được giải như sau:

Gọi chiều rộng của mảnh đất là \(\small x(m);x>0\)

Nên chiều dài của miếng đất là \(\small \frac{240}{x}\)

Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì mảnh đất mới có chiều rộng là \(\small x + 3 (m)\), chiều dài là \(\frac{240}{x}-4(m)\)và diện tích là:

\(S=(x+3)\left (\frac{240}{x}-4 \right )=240(m^2)\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x-180=0\)

\(\Leftrightarrow x=12\) (thỏa điều kiện) hoặc \(x=-15\) (không thỏa điều kiện)

Vậy chiều rộng của miếng đất là \(12(m)\) và chiều dài của miếng đất là \(\frac{240}{12}=20(m)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON