YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 65 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 65 tr 62 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Bài toán cổ Ấn Độ

Một đàn khỉ chia thành hai nhóm.

Nhóm chơi đùa vui vẻ ngoài trời

Bằng bình phương một phần tám của đàn.

Mười hai con nhảy nhót trên cây.

Không khí tươi vui sưởi ấm nơi này.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con khỉ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.

Bước 3: Lập phương trình và giải phương trình.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số khỉ của đàn là \(\displaystyle x\) (con)

Điều kiện: \(\displaystyle x ∈ N^* \) và \(\displaystyle x ⋮ 8\)

Nhóm chơi đùa ngoài trời có \(\displaystyle {\left( {{x \over 8}} \right)^2}\) con

Nhóm nhảy nhót trên cây là \(\displaystyle 12\) con

Ta có phương trình:

\(\displaystyle \eqalign{
& x = {\left( {{x \over 8}} \right)^2} + 12 \cr 
& \Leftrightarrow x = {{{x^2}} \over {64}} + 12 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - 64x + 768 = 0 \cr 
& \Delta ' = {\left( { - 32} \right)^2} - 1.768 = 1024 - 768 = 256 > 0 \cr 
& \sqrt {\Delta '} = \sqrt {256} = 16 \cr 
& {x_1} = {{32 + 16} \over 1} = 48 \cr 
& {x_2} = {{32 - 16} \over 1} = 16 \cr} \)

Cả hai giá trị \(\displaystyle x_1= 48\) và \(\displaystyle x_2= 16\) thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy đàn khỉ có \(\displaystyle 48\) con hoặc \(\displaystyle 16\) con

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF