YOMEDIA
ZUNIA12

Chu vi bánh sau của một máy cày lớn hơn chu vi bánh trước là \(1,5m\). Khi đi trên đoạn đường dài \(100m\) thì bánh trước quay nhiều hơn bánh sau \(15 \) vòng. Tính chu vi của mỗi bánh xe.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi chu vi của bánh trước là \(\displaystyle x (m)\), điều kiện: \(\displaystyle x > 0\)

  Chu vi của bánh sau là \(\displaystyle x + 1,5 (m)\)

  Số vòng quay của bánh trước là \(\displaystyle {{100} \over x}\) vòng

  Số vòng quay của bánh sau là \(\displaystyle {{100} \over {x + 1,5}}\) vòng 

  Vì đi trên đoạn đường dài \(100m\) thì bánh trước quay nhiều hơn bánh sau \(15 \) vòng nên ta có phương trình:

  \(\displaystyle \eqalign{
  & {{100} \over x} - {{100} \over {x + 1,5}} = 15 \cr 
  & \Rightarrow 100\left( {x + 1,5} \right) - 100x = 15x\left( {x + 1,5} \right) \cr 
  & \Leftrightarrow 100x + 150 - 100x = 15{x^2} + 22,5x \cr 
  & \Leftrightarrow 15{x^2} + 22,5x - 150 = 0 \cr 
  & \Leftrightarrow 2{x^2} + 3x - 20 = 0 \cr 
  & \Delta = {3^2} - 4.2.\left( { - 20} \right) = 9 + 160 = 169 > 0 \cr 
  & \sqrt \Delta = \sqrt {169} = 13 \cr 
  & {x_1} = {{ - 3 + 13} \over {2.2}} = 2,5 \cr 
  & {x_2} = {{ - 3 - 13} \over {2.2}} = - 4 \cr} \)

  \(\displaystyle x_2= -4 < 0\) không thỏa mãn điều kiện: loại.

  Vậy chu vi bánh xe trước bằng \(\displaystyle 2,5m\)

  Chu vi bánh xe sau bằng \(\displaystyle 2,5 + 1,5 = 4m\)

    bởi Ho Ngoc Ha 19/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF