YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 62 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 62 tr 62 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Hai đội công nhân cùng làm một quãng đường thì \(12\) ngày xong việc. Nếu đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ hai tiếp tục một mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả \(25\) ngày. Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong việc?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.

Bước 3: Lập phương trình và giải phương trình.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi thời gian đội thứ nhất làm riêng xong nửa công việc là \(x \) ngày

Điều kiện: \(6 < x < 25\)

Thì thời gian làm riêng xong nửa công việc của đội thứ hai là \(25 – x\) ngày

Trong \(1\) ngày đội thứ nhất làm được \(\displaystyle {1 \over {2x}}\) công việc

Trong một ngày đội thứ hai làm được \(\displaystyle {1 \over {2\left( {25 - x} \right)}}\) công việc

Trong một ngày cả hai đội làm được \(\displaystyle {1 \over {12}}\) công việc

Ta có phương trình:

\(\eqalign{
& {1 \over {2x}} + {1 \over {2\left( {25 - x} \right)}} = {1 \over {12}} \cr 
& \Rightarrow 24\left( {25 - x} \right) + 24x = 4x\left( {25 - x} \right) \cr 
& \Leftrightarrow 600 - 24x + 24x = 100x - 4{x^2} \cr 
& \Leftrightarrow 4{x^2} - 100x + 600 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - 25x + 150 = 0 \cr 
& \Delta = (-25)^2 - 4.150 = 25 > 0 \cr 
& \sqrt \Delta = \sqrt {25} = 5 \cr 
& {x_1} = {{25 + 5} \over {2.1}} = 15 \cr 
& {x_2} = {{25 - 5} \over {2.1}} = 10 \cr} \)

Cả hai giá trị thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy đội thứ nhất làm riêng xong công việc trong \(2.15=30\) ngày thì đội thứ hai làm riêng xong trong \(2.10=20\) ngày.

Hoặc đội thứ nhất làm riêng xong công việc trong \(2.10=20\) ngày thì đội thứ hai làm riêng xong trong \(2.15=30\) ngày.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF