YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 51 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 51 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Người ta đổ thêm 200 g nước vào một dung dịch chứa 40 g muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10 %. Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu nước?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 51 được giải như sau:

Gọi trọng lượng nước trong dung dịch trước khi đổ thêm nước là: \(x (g), x > 0\)

Nồng độ muối của dung dịch khi đó là: 

Nếu đổ thêm 200 g nước vào dung dịch thì trọng lượng của dung dịch sẽ là: \(\small x + 40 + 200 (g)\)

Nồng độ của dung dịch bây giờ là: 

Vì nồng độ muối giảm \(\small 10\%\) nên ta có phương trình:

\(\frac{40}{x + 40}-\frac{40}{x+240}=\frac{10}{100}\)

\(\Leftrightarrow x^2 + 280x - 70400 = 0\)

\(\Leftrightarrow x=-440\) (không thỏa điều kiện) hoặc \(x=160\) (thỏa điều kiện)

Vậy trước khi đổ thêm nước, trong dung dịch có 160 g nước.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON