YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 63 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 63 tr 62 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho tam giác \(ABC\) vuông cân có \(AB = AC = 12cm\). Điểm \(M \) chạy trên \(AB\). Tứ giác \(MNCP\) là một hình bình hành có đỉnh \(N \) thuộc cạnh \(AC \) (h.6). Hỏi khi \(M \) cách \(A \) bao nhiêu thì diện tích của hình bình hành bằng \(32cm^2\) ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết.

Bước 3: Lập phương trình và giải phương trình.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài đoạn \(MA = x (cm)\); điều kiện \( 0 < x < 12\)

Vì \(∆ ABC\) vuông cân tại \(A\) nên tam giác \(BMP \) vuông cân tại \(M\)

\(⇒ MP = MB = AB – AM = 12 – x (cm)\)

Diện tích hình bình hành \(MNCP\) bằng \(MP.MA\)

Suy ra: \(MP.MA = (12 – x)x\)

Ta có phương trình:

\(\eqalign{
& \left( {12 - x} \right)x = 32 \cr 
& \Rightarrow {x^2} - 12x + 32 = 0 \cr 
& \Delta ' = {\left( { - 6} \right)^2} - 1.32 = 36 - 32 = 4 > 0 \cr 
& \sqrt {\Delta '} = \sqrt 4 = 2 \cr 
& {x_1} = {{6 + 2} \over 1} = 8 \cr 
& {x_2} = {{6 - 2} \over 1} = 4 \cr} \)

Cả hai giá trị \(x_1 = 8\) và \(x_2 = 4 \) thỏa mãn điều kiện bài toán 

Vậy điểm \(M\) cách điểm \(A\) là \(8cm\) hoặc \(4cm\) thì diện tích hình bình hành \(MNCP\) bằng \(32cm^2.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 62 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF