YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 48 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 48 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 2

Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh bằng 5 dm để làm thành một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp có dung tích 1500 dm3 (h.15). Hãy tính kích thước của miếng tôn lúc đầu, biết rằng chiều dài của nó gấp đôi chiều rộng.

Hình 15 bài 48 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48

Với dạng toán lập phương trình, chúng ta sẽ xem dữ kiện bài toán, đặt điều kiện thích hợp, giải nghiệm rồi so sánh điều kiện đề bài và kết luận. Bài 48 được giải như sau:

Gọi chiều rộng của miếng tôn là \(x (dm), x > 0\)

Vậy chiều dài của nó là \(\small 2x (dm)\)

Khi làm thành một cái thùng không đáy thì chiều dài của thùng là \(\small 2x - 10 (dm)\), chiều rộng là \(\small x - 10 (dm)\), chiều cao là \(\small 5 (dm)\)

Thể tích của thùng là: \(\small 5(2x - 10)(x - 10) (dm^3)\)

Theo đề, ta có phương trình:

\(\small 5(2x - 10)(x - 10)=1500\)

\(\small \Leftrightarrow x^2-15x-100=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=20\) (thỏa điều kiện) hoặc \(\small x=-5\) (không thỏa điều kiện)

Vậy chiều rộng miếng tôn là \(\small 20(dm)\)

Và chiều dài miếng tôn là \(\small 40(dm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 59 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON